۱۳۹۱ مرداد ۱۴, شنبه

اطلاعیه

 

 

بنام خدای فاطر!


خوانندگان گرامی! 

 
انتشار خطوط کلی و اصلی اثبات نهائی و قطعی تناسخ در قرآن؛ پایان پذیرفت. اما انتشار مطالب جدید؛ انشاء الله؛ همچنان ادامه خواهد داشت. این مطالبِ جدید؛ دربارۀ موضوعات متفرقۀ قرآنی در باب " تناسخ " خواهند بود. از جمله تولد دوباره یا زندگانی جدید در بدن های بیمار و معلول؛ بعنوان مجازات و تقاص اعمال زندگانیهای قبلی و نیز تولد دوباره در کالبد برخی حیوانات؛
با استناد به آیات روشن قرآن کریم!

در ضمن؛ بزودی خلاصۀ مفیدی از مجموعه بخشهای فعلی؛ تهیه و منتشر خواهد شد تا مورد استفادۀ راحتر؛ موثرتر و بهتری برای علاقمندان قرار گیرد.


کپی برداری با حفظ نام و نشانی و امانت داری مجاز می باشد.


در ضمن " اثبات نهائی تناسخ در قرآن " به زبان انگلیسی و عربی نیز؛ بترتیب در آدرسهای ذیل؛ در حال تنظیم و انتشار است.

            http://rebirthquran.blogspot 

http://taghmasinquran.blogspot.se


چنانچه قبلا هم تذکر داده بودم؛ سایتی که اکنون در مقابل دارید؛  سایتی باز است؛ بدین معنی که پیشنهادات؛ نظرات و نقدها؛ و یا حتی اصلاحیه های شما لحاظ خواهد شد. و شاید همآنها موجب برخی تغییرات جزئی نیز گردند.

بخصوص از روحانیون محترم و علماء و مدرسین حوزه های علمیه و دیگر صاحبنظران دینی تقاضا دارم؛ به نقد این مطالب بپردارند و نقاط ضعف و قوت آن را باز کنند. همۀ ما؛ انشاء الله؛ اهل قرآن هستیم. پس اجازه دهید؛ از سفرۀ پُر برکت و رنگین قرآن؛ به یکدیگر وام دهیم.

همچنین مایلم به این نکتۀ مهم هم اشاره کنم که؛ مبادا نقد تفسیر سنتی؛ بطور کلی؛ و مشخصا نقد گفتارهای برخی مفسران بزرگ؛ برای برخی اذهان؛ باعث کمرنگ شدن زحمات و میراث گرانسنگ آن بزرگان شود. اگر نبود دستآوردهای آن بزرگان؛ بنده هرگز قادر به این مهم؛ نبودم.

عمده و غالب نظراتم؛ مستقیم یا غیر مستقیم؛ حاصل کشفیات و نظرات؛ اگرچه پراکنده و متناقض؛ آن بزرگان بوده است. مثلا وقتی آن بزرگان؛ بدرستی می گویند که « یوم البعث »؛ محیط بر عالم دنیا می باشد؛ یکی از شروط قطعی آن " تناسخ " است. زیرا در غیر اینصورت؛ " محیط بودن "؛ معنی ندارد.

باری؛ حاصل کار من در برابر ثمرات پُر خیر و برکت بزرگان دین ما؛ در طول تاریخ؛ مانند شاخۀ کوچکی؛ از درخت تنومند و پُر بار مکتب آن بزرگان است. لذا توصییه می کنم که آثار گرانسنگ آن بزرگان را با علاقه و اشتیاق مورد مطالعه قرار دهید تا؛ شاید با لطف پروردگار دریچه های جدیدی گشوده شود و خیرات و برکات دیگری افزوده گردد.

در پایان از شما خوانندگان گرامی تقاضا می کنم که؛ آدرس این سایت و سایتهای مذکور در بالا را؛ به دوستان و آشنایان خود ارسال نمائید!

منتظر مطالب جدید؛ در آیندۀ نزدیک؛ باشید!

متشکرم

رضا اصغرزاده


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر